Apakah e-book Kreatifa Publishing House dilindungi oleh hak cipta?

Ya, e-book kami dilindungi oleh hak cipta. Pembelian e-book hanya untuk penggunaan pribadi, dan tidak boleh disebarkan atau dicetak ulang tanpa izin.

Profile Pic
Admin

X